Het bestemmingsplan ‘Dommelen’ omvat de kern Dommelen van de gemeente Valkenswaard. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de bestemmingsplannen Buitengebied, Buitengebied 1977, Lage Heide Wonen, Dommelkwartier, De Weitens en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied 2.
In de basis heeft bestemmingsplan ‘Dommelen’ als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling. Wanneer de feitelijk situatie afwijkt van de bestaande bestemmingsplanmogelijkheden (gebruik en bebouwing), blijven de geldende mogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan behouden, tenzij er doorslaggevende ruimtelijke argumenten zijn om deze te laten vervallen. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. 

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken