Belastingen

Betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel

Heeft u een betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangen?

Ga naar pagina

Automatische incasso

Wilt u uw belastingaanslag via automatische incasso in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen? Dan kunt u dat hier regelen.

Naar de pagina automatische incasso

Afvalstoffenheffing

De gemeente Valkenswaard is verplicht het huisvuil op te halen. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

Naar de pagina afvalstoffenheffing

Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Bent u eigenaar van een woning en staat uw naam op de aanslag gemeentelijke belastingen. Dan kunt u het taxatieverslag online opvragen.

Ga naar de pagina over taxatieverslag WOZ

Precario belasting

U betaalt precariobelasting voor voorwerpen die op openbare gemeentegrond staan. De gemeente Valkenswaard heft precariobelasting voor een terras bij een horeca-inrichting.

Meer over precario belasting

Toeristenbelasting

Vanaf januari 2017 kent de gemeente Valkenswaard geen toeristenbelasting meer.

Meer over toeristenbelasting

Betalingsregeling

Wilt u voor uw aanslag gemeentelijke belastingen een betalingsregeling?

Ga naar de pagina

WOZ-waarde

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen.

Naar de pagina

Reinigingsrecht

Maakt u als bedrijf gebruik van de gemeentelijke afvalophaaldienst of bent u in het bezit van een extra container? Dan moet u reinigingsrecht betalen.

Ga naar pagina

Rioolheffing

Woont u in Valkenswaard? Of hebt u hier een bedrijf? Waarschijnlijk betaalt dan voor het inzamelen en zuiveren van het afvalwater.

Meer over de rioolheffing

Parkeerboete

Heeft u een parkeerboete ontvangen?

Ga naar pagina

Huurinlichtingen

In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) verzamelt en analyseert de gemeente actuele huurprijzen. Omdat er geen registratie van huurtransacties bestaat, sturen wij eigenaren van niet-woningen een inlichtingenformulier

Ga naar de pagina huurinlichtingen

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Ga naar de pagina kwijtschelding

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Ga naar de pagina bezwaar maken

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Hebt u een eigen woning of een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Valkenswaard.

Ga naar de pagina Onroerende Zaak Belasting

Reclamebelasting

Bent u ondernemer in het centrum van Valkenswaard? En zijn uw reclame-uitingen op winkelpand of bedrijfsgebouw vanaf de openbare weg te zien? Dan betaalt u reclameheffing.

Meer over reclamebelasting

Hondenbelasting

In de gemeente Valkenswaard betaalt u geen hondenbelasting.

product hondenbelasting

Aankoop woning

Heeft u een woning gekocht en een formulier ontvangen? Dan kunt u dit ook online invullen.

Naar de pagina