Belastingen

Onroerende Zaak Belasting

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel, kantoor of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB).

Ga naar de pagina Onroerende Zaak Belasting

Gemeentelijke heffingen

Het geld dat de gemeente ontvangt uit heffingen is bedoeld om bepaalde kosten te dekken. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast.

Naar de pagina gemeentelijke heffingen

Reclamebelasting

Bent u ondernemer in het centrum van Valkenswaard? En zijn uw reclame-uitingen op winkelpand of bedrijfsgebouw vanaf de openbare weg te zien? Dan betaalt u reclameheffing.

Meer over reclamebelasting

Kwijtschelding

Hebt u weinig geld en kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen? Dan vraagt u bij de gemeente kwijtschelding aan.

Ga naar de pagina kwijtschelding

Hondenbelasting

In de gemeente Valkenswaard betaalt u geen hondenbelasting.

product hondenbelasting

E-Loket Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerende zaakbelasting (OZB)? Dan kunt u het taxatieverslag online opvragen.

Ga naar de pagina over taxatieverslag WOZ

Rioolheffing

Woont u in Valkenswaard? Of hebt u hier een bedrijf? Waarschijnlijk betaalt dan voor het inzamelen en zuiveren van het afvalwater.

Meer over de rioolheffing

Precario belasting

U betaalt precariobelasting voor voorwerpen die op openbare gemeentegrond staan. De gemeente Valkenswaard heft precariobelasting voor een terras bij een horeca-inrichting.

Meer over precario belasting

Bezwaar maken tegen beschikking WOZ

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand? U kunt dan bezwaar maken tegen de beschikking Waardering onroerende zaken (WOZ).

Ga naar de pagina bezwaar maken tegen WOZ

Toeristenbelasting

Vanaf januari 2017 kent de gemeente Valkenswaard geen toeristenbelasting meer.

Meer over toeristenbelasting

WOZ-loket

U kunt hier de WOZ-waarde van uw woning raadplegen.

Naar de pagina

Afvalstoffenheffing

De gemeente Valkenswaard is verplicht het huisvuil op te halen. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

Naar de pagina afvalstoffenheffing

Automatische incasso

Wilt u uw belastingaanslag via automatische incasso in 12 gelijke maandelijkse termijnen betalen? Dan kunt u dat hier regelen.

Naar de pagina automatische incasso

Bezwaar maken tegen aanslag OZB

Tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u bezwaar maken. U kunt dat direct online doen, of per post.

Ga naar de pagina bezwaar maken tegen aanslag OZB