Belastingen

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Heeft u een eigen woning of een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Valkenswaard. Hoeveel dat is hangt af van de WOZ-waarde en van het lokale OZB-tarief.

Ga naar de pagina Onroerende Zaak Belasting

Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? U kunt dan bezwaar maken.

Ga naar de pagina bezwaar maken

Afvalstoffenheffing

De gemeente Valkenswaard is verplicht het huisvuil op te halen. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

Naar de pagina afvalstoffenheffing

Automatische incasso

Wilt u uw belastingaanslag via automatische incasso in 12 gelijke maandelijkse termijnen betalen? Dan kunt u dat hier regelen.

Naar de pagina automatische incasso

Toeristenbelasting

Vanaf januari 2017 kent de gemeente Valkenswaard geen toeristenbelasting meer.

Meer over toeristenbelasting

Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Bent u eigenaar van een woning en staat uw naam op de aanslag gemeentelijke belastingen. Dan kunt u het taxatieverslag online opvragen.

Ga naar de pagina over taxatieverslag WOZ

Gemeentelijke heffingen

Het geld dat de gemeente ontvangt uit heffingen is bedoeld om bepaalde kosten te dekken. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast.

Naar de pagina gemeentelijke heffingen

Reclamebelasting

Bent u ondernemer in het centrum van Valkenswaard? En zijn uw reclame-uitingen op winkelpand of bedrijfsgebouw vanaf de openbare weg te zien? Dan betaalt u reclameheffing.

Meer over reclamebelasting

Kwijtschelding

Hebt u weinig geld en kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen? Dan vraagt u bij de gemeente kwijtschelding aan.

Ga naar de pagina kwijtschelding

Aankoop woning

Heeft u een woning gekocht in de gemeente Valkenswaard? Dan kunt u geheel vrijblijvend dit online formulier invullen. Door het invullen, verstrekt u de gemeente informatie over de aangekochte woning. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld in kaart brengen wat de kwaliteit van de verkochte woningen is. 

Naar het formulier

WOZ-waarde

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen.

Naar de pagina

Rioolheffing

Woont u in Valkenswaard? Of hebt u hier een bedrijf? Waarschijnlijk betaalt dan voor het inzamelen en zuiveren van het afvalwater.

Meer over de rioolheffing

Precario belasting

U betaalt precariobelasting voor voorwerpen die op openbare gemeentegrond staan. De gemeente Valkenswaard heft precariobelasting voor een terras bij een horeca-inrichting.

Meer over precario belasting

Hondenbelasting

In de gemeente Valkenswaard betaalt u geen hondenbelasting.

product hondenbelasting