Direct regelen

Zorg, jeugd en inkomen

Wonen en huishouden, werk en inkomen, vervoer, jeugd en opvoeding, zorg en welzijn, regels en organisaties.

Naar de pagina

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, geheimhouding persoonsgegevens.

Naar de pagina

Geboorte

Aangifte geboorte, erkenning kind voor geboorte.

Naar de pagina

Belastingen

Afvalstoffen- en rioolheffing, gemeentelijke heffingen, automatische incasso, kwijtschelding, taxatieverslag WOZ, bezwaar maken tegen WOZ en OZB, toeristen-, honden- en precariobelasting.

Naar de pagina

Ruimtes reserveren

Er kunnen sportaccommodaties  en zalen in Cultuurcentrum De Hofnar gereserveerd worden.

naar pagina

Afval

Informatie over de afvalkalender en de milieustraat.

naar pagina

Verhuizen

Briefadres, verhuizing, emigratie, (her)vestiging vanuit buitenland.

Naar de pagina

Overlijden

Aangifte overlijden, begraven of cremeren, herinneringsboom planten, reserveren graf, grafsteen of gedenkteken plaatsen, opgraven en herbegraven/cremeren, grafrechten.

Naar de pagina

Vergunningen

Snelbalie vergunningen, bouwen en wonen, evenementen, horeca en winkels, weg en verkeer, groen en milieu, goede doelen.

Ga naar pagina

Meldingen, klachten en complimenten

Melding doen, gevonden en verloren voorwerpen, zienswijze en klacht indienen, bezwaar maken, koninklijke onderscheiding aanvragen.

Naar de pagina

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwambtenaren, trouwlocaties, gebruik achternaam kiezen, echtscheiding.

Naar de pagina

Uittreksels en afschriften

Uittreksel BRP, afschrift burgerlijke stand, bewijs van in leven zijn, waarmerk kopie, verklaring omtrent gedrag, legaliseren handtekening, garantstelling of logieverstrekking.

Naar de pagina

Subsidies

Structurele en incidentele subsidies, subsidie voor sportactiviteiten.

naar pagina