Op donderdag 17 november start de gemeente Valkenswaard met werkzaamheden op het terrein van sportpark Norbertusdreef in Dommelen. De gemeente maakt het sportpark openbaar toegankelijk en vormt het om tot een veelzijdig bomen- en plantenpark waar iedereen een fijne wandeling in het groen kan maken.

De werkzaamheden zullen in november vooral bestaan uit grond en sloopwerk.  In december volgt een boomfeestdag in samenwerking met één of meer basisscholen in Dommelen. Hierover volgt later meer info.
Het totale project zal naar verwachting half januari 2023 klaar zijn. Deze planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ontwerp in overleg met omwonenden en verenigingen

Op sportpark Norbertusdreef zijn tennisvereniging LTV en de jeu de boulesverenigingen Dommels Boeleke en Pétanque Club Dommelen (PCD) gehuisvest. Deze verenigingen hebben echter niet alle beschikbare ruimte nodig voor hun activiteiten. Omwonenden en de gemeente zagen hier een mooie kans om een extra stuk openbaar groen te realiseren in Dommelen. De bestaande grasstroken worden omgevormd tot een veelzijdig bomen- en plantenpark met zoveel mogelijk inheemse beplanting die insecten en vogels aantrekt (voor het verhogen van de biodiversiteit). 
Verder wordt het park voor publiek toegankelijk via de bestaande ingang aan de Norbertusdreef, het Brouwersbos en een nieuwe ingang vanaf de Kerkakkerstraat. Er wordt een wandelpad gemaakt zodat mensen straks via het sportpark een mooi ommetje door de wijk kunnen maken. 

De gemeente heeft de afgelopen tijd overleg gehad met de omwonenden van het sportpark, de verenigingen en wijkorgaan WeDommelen. Uit dat overleg is een ontwerp naar voren gekomen waarin de opmerkingen en wensen van de omwonenden en verenigingen zo goed mogelijk zijn meegenomen. 

Heeft u vragen over dit onderwerp, stuur dan een mail naar groen@valkenswaard.nl.

ontwerp vergroening sportpark Norbertusdreef