Soms krijgt u te maken met een crisis of een noodsituatie.

Jeugdige

Gaat het om een kind of jongere? Dan kunt u terecht bij het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant van Veilig Thuis via 088-0666987 en e-mail cit@vtzob.nl.

Gaat het om (een vermoeden van) huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000 en e-mailadres: info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl.

Beide telefoonnummers zijn 24/7 bereikbaar.

Volwassene

Heeft u zorg nodig, of maakt u zich zorgen om iemand anders in uw omgeving? Neem dan contact op met het meldpunt Lumens via telefoonnummer (040) 2193300.

Buiten kantooruren kunt u terecht bij de bereikbaarheidsdienst van Lumens via telefoonnummer (040) 2530350.