De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' aan de gemeenten in Brabant aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een tijdelijke, lokale PFAS-norm.

De norm is bepaald op basis van een zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd. Omdat de norm gebaseerd is op gebiedsspecifiek onderzoek is deze iets hoger dan de landelijke norm, maar nog steeds ruim onder de laagste risicogrenswaarde van het RIVM.

Meer informatie kunt u vinden via de website van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant(externe link).