Wat is het?

Informatie over de milieu-hygiënische bodemkwaliteit is belangrijk wanneer u bijvoorbeeld een bodemonderzoek laat uitvoeren, een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning aanvraagt, een woning gaat kopen, een bedrijf start of als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Hoe werkt het?

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via de Omgevingsrapportage krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Als u een huis gaat kopen vraagt de hypotheekverstrekker u soms ook gegevens over het huis en de grond.

Wat moet ik doen?

Via de provinciale kaart Omgevingsrapportage(externe link) kunt u zelf een omgevingsrapport opvragen. Doorloop hiervoor de stappen aan de linkerzijde op de site van de Omgevingsrapportage.

U ontvangt een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van de opgegeven locatie. De rapportage is gemaakt met behulp van het Bodeminformatiesysteem (BIS) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant. Als er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het BIS bekend zijn, bevat de rapportage een uittreksel hiervan.

Geen informatie

Let op! Geeft het BIS geen informatie over een perceel? Dan wil dat niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

 • Mogelijk is er toch een bodemonderzoek uitgevoerd, zonder dat het voor registratie is aangeboden.
 • Er is niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. U heeft dan geen duidelijkheid over het wel/niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging. In dat geval geeft alleen het uitvoeren van een volledig verkennend bodemonderzoek duidelijkheid.

Volledig rapport

Volledige rapporten kunt u opvragen bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Kijk in de omgevingsrapportage voor de juiste instantie en archieflocatie.

 • Provinciaal dossier: opvragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Gemeentelijk dossier
  • Stuur de omgevingsrapportage mee en geef aan welke dossiers u wilt ontvangen.
  • stuur een e-mail naar gemeente@valkenswaard.nl en geef aan over welke locatie u bodeminformatie zoekt en, indien bekend, van welk onderzoek.

Eigen onderzoek laten uitvoeren

 • Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er bodemonderzoek is uitgevoerd en wat de conclusies daarvan waren. Is er geen informatie, dan kunt u een bodemonderzoek laten doen.
 • Gaat u bouwen of verbouwen, dan moet u ook een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek heeft u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.
 • Is de grond vervuild, dan moet u de grond mogelijk laten saneren. Dit mag alleen door erkende bodemintermediairs. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen(externe link).

Zinkassen

Voor het project Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) heeft er in het verleden een verificatieonderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van met zinkassen verdachte wegen binnen diverse gemeenten. De verdachte wegen worden niet weergegeven op de omgevingsrapportage. Het verificatieonderzoek inclusief de kaarten kunt u opvragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant opvragen via bodemloket@odzob.nl.

Wat kost het?

Er geldt een standaardtarief voor het opzoeken van bodeminformatie in het archief. Daarnaast worden kosten berekend voor digitale of analoge afschriften. Raadpleeg hiervoor de legesverordening(externe link).