Inwerking: 3 februari 2022

Onherroepelijk: 16 juni 2022

Plangebied

Het bestemmingsplan ‘Leenderweg 18’ voorziet in de realisatie van 3 appartementen en een grondgebonden woning op het perceel waar een voormalig karakteristiek monumentaal pand is gevestigd. Op eigen terrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor de vrijstaande woning. Het Tuinpad wordt heringericht met parkeergelegenheid voor de drie appartementen en vrije parkeerplaatsen.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.