Bestemmingsplan

Inwerking: 16 december 2020

De ontwikkeling gaat uit van de realisatie van 8 (half)vrijstaande woningen. De woningen zullen met de voorzijde gericht zijn op het Kerkeind, waarmee de stedenbouwkundige kwaliteit aan het Kerkeind wordt verbeterd. In het plan wordt bij elke woning ruimte gereserveerd voor twee parkeerplaatsen.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de maximale goot- en bouwhoogte van het bouwvlak op het perceel Bergstraat 54 is gewijzigd naar 6,5 meter;
  • het bouwvlak op het perceel Bergstraat 54 is aan de noordzijde 1 meter teruggelegd;
  • ten zuidwesten van het bouwvlak op het perceel Bergstraat 54 is de aanduiding ‘bijgebouwen’ opgenomen;
  • het maximaal aantal wooneenheden binnen het bouwvlak op de percelen Bergstraat 56 en 58 is gewijzigd van 4 naar 6 wooneenheden;
  • het bouwvlak voor de 6 woningen op de percelen Bergstraat 56 en 58 is 1 meter in zuidelijke richting verschoven;
  • de bestemming ‘Verkeer’ is aangepast zodat ter hoogte van het Kerkeind twee openbare parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden;
  • in de regels is aan artikel 1 ‘Begrippen’ het begrip ‘wonen’ toegevoegd;
  • de toelichting is aangepast met dien verstande dat waar gesproken wordt over 6 woningen, dit is gewijzigd in 8 woningen.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden

Document download informatie: