Voor de gemeente Valkenswaard wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het Buitengebied. Dit is een belangrijk plan voor de bewoners en de gebruikers van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard. In het plan komen veel verschillende belangen samen, zoals natuur, landbouw, water, recreatie. Alles moet een plek krijgen en alle functies moeten met elkaar in balans zijn. Dat maakt het vaststellen ervan tot een complexe opgave.

Dommelpad

Op deze webpagina houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. In de stukken die u kunt downloaden vindt u ook veel informatie.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ heeft de gemeente bijna honderd zienswijzen ontvangen. Deze hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’. Eveneens zijn er ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Het bestemmingsplan is nu gereed om vast gesteld te worden door de gemeenteraad. Gezien alle wijzigingen is aan de raad voorgesteld het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ gewijzigd vast te stellen.

De gemeenteraad organiseert op 23 november 2021 een extra commissievergadering om iedereen die dat wil de mogelijkheid tot inspreken te bieden. Deze vergadering wordt volledig gewijd aan het horen van insprekers over het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’. Deze commissievergadering is openbaar, begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. Wilt u de vergadering bij wonen of inspreken dan kunt u zich van te voren aanmelden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl. Let erop dat u bij binnenkomst een mondkapje dient te dragen. Deze mag tijdens de vergadering afgezet worden. Graag attenderen wij u ook op 1,5 meter afstand die u van elkaar dient te houden. 

Verdere informatie over het vast te stellen bestemmingsplan en over de mogelijkheid tot inspreken tijdens de extra commissievergadering vindt u onder het kopje 'Bestemmingsplan Buitengebied 2 (ter vaststelling)"

De informatie van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2 kunt u vinden op de website Ruimtelijke Plannen. Als u in het zoekvenster een adres in het buitengebied van onze gemeente intikt, dan komt in de linker kolom het ontwerpbestemmingsplan te voorschijn (Buitengebied 2). Bovenaan in de rechter kolom kunt u klikken op plekinfo, documenten en kenmerken. Vooral de link documenten bevat veel informatie over het huidige ontwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Duives-Cahuzak, de projectleider voor het bestemmingsplan buitengebied via de mail op e-mailadres Saskia.Duives-Cahuzak@Valkenswaard.nl of tijdens het spreekuur voor het buitengebied op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 040-2083427.