Wat is het?

Beschermd wonen is voor mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen vanwege vaak een psychiatrische aandoening, zij worden daarbij geholpen in combinatie met 24-uurs toezicht en bescherming. Het doel is dat zij weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Daarom is beschermd wonen een tijdelijke voorziening. Er wordt daarna gekeken naar bijvoorbeeld andere lichtere vormen van ambulante woonbegeleiding.

U kunt hieronder een aanmelding doen voor beschermd wonen.

aanmelding Wmo