Wie in Valkenswaard woont of een bedrijf heeft, moet gemeentebelastingen betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen te betalen zoals aanleg en onderhoud van wegen, plantsoenen en riolering en het aantrekkelijk maken en veilig houden van uitgaansgebieden. Door belasting te betalen leveren alle inwoners en bedrijven van Valkenswaard een bijdrage aan de gemeente.

Naast onroerendezaakbelasting (OZB) heft de gemeente Valkenswaard ook riool- en waterzorgheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting en leges. Jaarlijks worden de tarieven door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld.

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven zoals ze in de gemeente Valkenswaard zijn vastgesteld:

 Tarief 2022Tarief 2023
Onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen  
Eigenaar0,1141% WOZ-waarde0,1065% WOZ- waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) niet-woningen  
Eigenaar0,2570% WOZ-waarde0,2968% WOZ-waarde
Gebruiker0,2032% WOZ-waarde0,2373% WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht  
Alleenstaande€ 228,29€ 237,00
Meerpersoonshuishouden€ 319,29€ 332,00
Riool- en waterzorgheffing€ 205,00€ 210,00

Legestarieven

Op grond van de legesverordening leges geheven.

Tarieven klantcontactcentrum

In de legesverordening zijn ook de tarieven voor het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs vastgesteld. Hieronder zijn de tarieven van de meest voorkomende aanvragen samengevat.

  Tarief 2022Tarief 2023
Reisdocumenten   
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar5 jaar geldig€ 36,95€ 37,95
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar10 jaar geldig€ 68,50€ 70,30
Paspoort tot 18 jaar5 jaar geldig€ 57,30€ 58,80
Paspoort vanaf 18 jaar10 jaar geldig€ 75,80€ 77,75
Zakenpaspoort tot 18 jaar5 jaar geldig€ 57,30€ 58,80
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar10 jaar geldig€ 75,80€ 77,75
Spoedleges reisdocumenten € 51,60€ 52,95
 Tarief 2022Tarief 2023
Rijbewijzen  
Afgifte, vernieuwen, omwisselen rijbewijs€ 41,60€ 45,10
Spoedleges rijbewijs€ 34,10€ 34,10
   
Algemeen  
Uittreksel/inlichting BasisRegistratiePersonen€ 10,00€ 10,00
Verklaring omtrent het gedrag€ 41,35€ 41,35
   
Parkeervergunning bewoners (2 jaar geldig)  
Centrum - bewoners - 1ste vergunning€ 85,00 per 2 jaar€ 85,00 per 2 jaar
Centrum - bewoners - 2e vergunning€ 110,00 per 2 jaar€ 110,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning 1ste vergunning€ 45,00 per 2 jaar€ 45,00 per 2 jaar
Buiten centrum - bewonersvergunning 2e vergunning€ 45,00 per 2 jaar€ 45,00 per 2 jaar
Mantelzorgvergunningen met indicatiestellingGratisGratis
   
Parkeervergunning bedrijven (1 jaar geldig)  
(Voor ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het verrichten van arbeid
op locatie en daar hun voertuig bij nodig hebben, zoals een klus-, installatie- of schildersbedrijf)
  
Centrum - bedrijven - 1ste vergunning€ 110,00 per jaar€ 110,00 per jaar
Centrum - bedrijven - 2e vergunning€ 220,00 per jaar€ 220,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 1ste vergunning€ 55,00 per jaar€ 55,00 per jaar
Buiten centrum - bedrijven - 2e vergunning€ 110,00 per jaar€ 110,00 per jaar
Eerste algemene bedrijvenvergunning€ 220,00 per jaar€ 220,00 per jaar
Tweede algemene bedrijvenvergunning€ 440,00 per jaar€ 440,00 per jaar
   
Overige (1 jaar geldig)  
Eerste bedrijvenvergunning voor bezorgdiensten€ 220,00 per jaar€ 220,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning voor bezorgdiensten€ 440,00 per jaar€ 440,00 per jaar