Welke activiteiten of maatregelen worden er door wie ondernomen en binnen welk tijdsbestek met het doel de veiligheidssituatie te verbeteren?

Lees het in het Actieprogramma Veiligheid