De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Die overstap maken we niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Ook in Valkenswaard gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente heeft hiervoor een visiedocument opgesteld;  de Transitievisie Warmte. Bij het maken van dit document hebben we samengewerkt met inwoners, ondernemers en belanghebbende partijen. De zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen; het is een opgave van ons allemaal.

Hoe hebben we de Transitievisie Warmte gemaakt?

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Wilt u weten wat erin staat? Lees hier het visiedocument Transitievisie Warmte.

Tijdens verschillende bijeenkomsten, werd iedereen bijgepraat en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen of het geven van uw mening. Op de volgende momenten zijn er bijeenkomsten geweest:

Hoe nu verder?

In 2022 wordt een plan gemaakt om de uitvoering vorm te geven. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich aanmelden voor de energienieuwsbrief via duurzaam@valkenswaard.nl