De gemeente Valkenswaard is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van een perceel grond, kadastraal bekend als Valkenswaard E207 ged. Groot c.a. 12.000m2. De redenen voor de gemeente om de overeenkomst met deze koper als enige serieuze gegadigde aan te gaan zijn als volgt:

  • Het gaat hier om een verkoop, waarbij de gemeente een stuk grond van koper koopt. Met deze verkoop verkrijgt de gemeente perceel F221 waarmee zij een groter aaneengesloten stuk grond in haar bezit krijgt. Zonder deze verkoop is dat niet mogelijk.
  • Koper heeft als huidige pachter van het perceel op basis van het pachtrecht een voorkeursrecht tot koop op perceel E207.

De gemeente zal na een wachttijd van 3 weken na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden, dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde wachttijd deugdelijk gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Valkenswaard.

U kunt uw bericht sturen naar vastgoed@valkenswaard.nl onder verwijzing naar “aangaan koopovereenkomst perceel grond VW E207 ged.”.