De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2023 uitgaande van de toestand op 1 januari 2024.

Waarde in het economische verkeer

De waarde van een woning of bedrijfspand wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economische verkeer. Hieronder wordt verstaan; de prijs die het huis of bedrijfspand, leeg en onbezwaard zou opleveren aan de meest biedende, onder de meest gunstige omstandigheden. Leeg en onbezwaard wil zeggen dat met bijvoorbeeld huur en erfpacht geen rekening wordt gehouden.

WOZ-waarde opzoeken

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden voor woningen openbaar. De WOZ-waarden kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket.

Naar het WOZ-waardeloket(externe link)

Niet eens met de WOZ-waarde?

Neem dan direct contact op met het team belastingen. Vul het reactieformulier in en een van de medewerkers neemt contact met u op.

Reactieformulier WOZ-waarde

WOZ voor huurders

De WOZ-waarde wordt ook op het aanslagbiljet van huurders vermeld. Uiteraard betalen huurder van woningen over de WOZ-waarde geen gemeentelijke belastingen, zoals OZB.

Meer informatie over de WOZ

Op de website www.waarderingskamer.nl(externe link) en www.rijksoverheid.nl(externe link) vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw woning of bedrijf.