Wat is het?

Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden.

Als u op een andere plek wilt kamperen, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u ontheffing krijgt. De gemeente kan weigeren een ontheffing te geven om de volgende redenen:

  • belang van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of bescherming van het milieu
  • bescherming van de natuur of het landschap
  • bescherming van het stadsgezicht.

Wat moet ik doen?

Een ontheffing voor kamperen buiten erkende kampeerterreinen vraagt u minimaal 8 weken voor de geplande datum aan bij de gemeente via:

snelbalie vergunningen

Wat kost het?

€ 72,60

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.