Wijzigingsplan

Inwerking: 7 november 2019

Onherroepelijk: 7 november 2019

Voor het perceel Maastrichterweg 203 in Valkenswaard is een wijzigingsplan vastgesteld om de ter plaatse aanwezige paardenhouderij uit te breiden. Met het wijzigingsplan wordt het agrarisch bouwvlak vergroot, zodat de beoogde uitbreiding gerealiseerd kan worden.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Toelichting

Regels

Bijlage bij toelichting

Bijlage bij regels

Vaststellingsbesluit