Op maandag 8 januari zijn de werkzaamheden gestart aan de Eindhovenseweg Noord. Het werk duurt tot en met oktober. 

De Eindhovenseweg wordt aangepakt vanaf de rotonde Valkenierstraat-Carolusdreef tot aan de Europalaan. De rijbaan wordt een stuk smaller en er komen aan beide zijden fietsstroken. De kruisingen met Karel Mollenstraat Noord, Bosstraat en Nieuwstraat krijgen drempelplateaus. Net als bij de Eindhovenseweg binnen de kern, maakt ook op het noordelijke deel het asfalt plaats voor klinkers. Langs de rijbaan komen parkeerplaatsen afgewisseld met groenstroken. Ook onder de grond wordt het nodige werk verzet. Het riool wordt vervangen en er wordt er aan de nutsvoorzieningen gewerkt.

Nieuwe inrichting groen

In verband met de herinrichting van de weg  en het oplossen van (regen)wateroverlast, moeten de platanen verdwijnen in het gedeelte van de Eindhovenseweg tussen de Bosstraat en de splitsing met de Europalaan. Het rooien van de bomen start op donderdag 11 januari.

Na de herinrichting komt veel meer groen terug over het gehele traject aan de Eindhovenseweg Noord, vanaf de rotonde bij de Carolusdreef-Valkenierstraat. Er komen groenstroken langs de rijbaan en er worden meer dan 100 bomen geplant in het hele gebied tot aan het snelfietspad/Oude Spoorbaantracé bij de Geenhovensedreef.

Werkzaamheden in drie fasen

Het werk aan de Eindhovenseweg wordt in drie fasen uitgevoerd. Fase 1 is vanaf de rotonde Valkenierstraat tot en met kruising Haagstraat. Hier zijn de werkzaamheden op 8 januari gestart. Als alles volgens planning verloopt (en het weer meewerkt) dan is deze fase medio april gereed.

Fase 2 loopt vanaf de kruising Haagstraat tot en met kruising Klinkerstraat. Het werk start hier in maart en is naar verwachting medio juni gereed. De derde en laatste fase loopt vanaf de kruising Klinkerstraat tot en met kruising Europalaan. Hier starten we in mei. De werkzaamheden zijn volgens planning begin oktober gereed.

Nieuwsbrief

Omwonenden hebben een nieuwsbrief in de brievenbus gehad over de werkzaamheden. U kunt deze nieuwsbrief ook downloaden via deze pagina. U vindt de nieuwsbrief ook op de leestafel in de hal van het gemeentehuis.