Voor het traject Valkenswaardse Poort (Nieuwe N69 t/m Florapark/Luikerweg) is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Daarbij zijn omwonenden op verschillende manieren betrokken, zowel via klankbordsessies als ontwerpateliers.

Het voorlopig ontwerp is inmiddels afgerond en is op 6 november jl. gepresenteerd in een inloopavond aan alle belangstellenden. Mochten de ontwerpen leiden tot vragen, stel die dan meteen via bereikbaar@valkenswaard.nl. Bekijk de ontwerpen onderaan de projectpagina: bereikbaarvalkenswaard.nl/aanpak-verkeerstrace-valkenswaardse-poort(externe link) .

Met de presentatie van het ontwerp start een inspraakperiode van 6 weken, van 7 november tot 19 december. In deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie achter te laten via valkenswaard.nl/zienswijze-of-inspraak-indienen(externe link). Deze reacties worden voorzien van ambtelijk advies en voorgelegd aan het college B&W. Dit leidt tot een (eventueel) gewijzigd voorlopig ontwerp wat wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Let op: Als je je mailadres bij de inspraakreactie vermeld, zorgen wij dat je de inspraaknota toegestuurd krijgt.