Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Heeft u een papieren aanvraagformulier van uw werkgever gekregen, dan kunt u de aanvraag online aan ons doorgeven. U heeft uw DigiD nodig en u moet het formulier uploaden.

DigiD linkonline aanvraag VOG

U kunt ook naar de receptie in het gemeentehuis komen met het papieren aanvraagformulier. U vult de voorkant zelf in. De organisatie die de VOG van u vraagt vult de rest van het formulier in.

Wat moet ik doen?

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

VOG aanvragen via de gemeente

 • Het aanvraagformulier dat u hiervoor nodig heeft krijgt u van de organisatie die de VOG van u vraagt. U vult de voorkant zelf in. De organisatie die de VOG van u vraagt vult de rest van het formulier in.
 • U plaatst online de aanvraag bij de gemeente waar u staat ingeschreven en u upload dit volledig ingevulde formulier.
 • Heeft u geen DigiD, dan maakt u een afspraak via het algemene telefoonnummer 040 208 34 44

VOG aanvragen bij Justis via uw werkgever

Als uw werkgever of een andere organisatie de aanvraag online aan u doorstuurt, dan vraagt u de VOG online bij Justis aan. U komt dan niet bij de gemeente.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD
 • U controleert de gegevens
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

 • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of
 • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) in. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs
 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde een schriftelijke machtiging met handtekening (van u) mee, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn of haar eigen geldige legitimatiebewijs.

Machtigingsformulier

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Wat kost het?

2024

Een VOG aanvragen kost € 41,35. Een digitale VOG aanvragen kost € 33,85.

In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen (de organisatie waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen en de organisatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden). Op de site van Justis kunt u alle informatie hierover nalezen

Aanvullende informatie

Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een en gratis VOG.

Afwijzing

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Hoe lang duurt het?

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.