Als u in 1 jaar minimaal 8 maanden in het buitenland verblijft dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn Dit doet u binnen 5 dagen voordat u vertrekt. Let op: de datum dat u de emigratie doorgeeft, is de datum dat u wordt uitgeschreven. Op de dag van vertrek kunt u gemakkelijk online uw emigratie doorgeven.​

Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

Als u met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Hiervoor maak u een afspraak:

Afspraak maken doorgeven verhuizing

Voor iedereen die naar het buitenland gaat verhuizen staat er nu op NederlandWereldwijd.nl een handige checklist: Verhuizen naar het buitenland.

DigiD linkDoorgeven verhuizing naar het buitenland

Wat moet ik doen?

Vertrekken alle personen op een adres naar het buitenland dan gelden de volgende regels

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de emigratie zelf door.
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de emigratie door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de emigratie zelf door of u laat het doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders

  • De ouder en zijn meerderjarig kind mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg mag de emigratie doorgeven voor een persoon die daar woont.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat heb ik nodig?

Neem uw geldige legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee.

Bewijs van uitschrijving

Voor het vestigen in sommige landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit geldt onder meer voor België, Duitsland en de Nederlandse Antillen. Het bewijs van uitschrijving kunt u alleen bij de gemeente verkrijgen op het moment dat u uw verhuizing doorgeeft (aan de balie of online). Daarna kunt u terecht bij het Register niet ingezetenen (RNI) in Eindhoven

Wat kost het?

Het doorgeven van een emigratie kost niets.