• Verhuist u naar of binnen de gemeente Valkenswaard? Dan moet u dit melden/doorgeven bij de gemeente Valkenswaard.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
 • Het doorgeven van een verhuizing kost niets.
 • Toestemming hoofdbewoner is niet noodzakelijk. De hoofdbewoner ontvangt bericht van uw inschrijving. Indien nodig kan toestemming altijd opgevraagd worden.
 • Vertrekt u uit Valkenswaard naar een andere Nederlandse woonplaats? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. U schrijft zich binnen 4 weken vóór of op zijn laatst 5 dagen na uw verhuizing in bij uw nieuwe woonplaats. Uw nieuwe gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie Personen.

Afspraak maken doorgeven verhuizing

DigiD linkOnline doorgeven verhuizing

U kunt op MijnOverheid (en in de MijnGegevens app) het aantal ingeschreven bewoners op uw woonadres bekijken. Als blijkt dat er een onjuiste inschrijving is op het adres, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? Dan moet u binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Let op: gaat het om meer dan 3 personen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 040 208 34 44

Are you moving to the Netherlands from abroad? In that case, you must make a personal declaration to the municipality within five days of your arrival. You have to make an appointment for this

Please note: does it concern more than 3 people? Please contact us by phone on 040 208 34 44

Wat moet ik doen?

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Heeft u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht de verhuizing door te geven
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven; ze moeten dan wel naar hetzelfde adres verhuizen
 • echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven; ze moeten dan wel naar hetzelfde adres verhuizen
 • meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor schriftelijk hebben gemachtigd
 • curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.

Wat heb ik nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs
 • machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde een schriftelijke machtiging met handtekening (van u) mee, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn of haar eigen geldige legitimatiebewijs.

Verhuizing doorgeven zonder DigiD

Wilt u uw verhuizing via een papieren formulier doorgeven? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Welke instanties kunnen de gegevens van mijn verhuizing inzien?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan deze instanties. Zij hebben uw gegevens nodig voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Let op! Bij een buiten gemeentelijke verhuizing duurt het enkele dagen voordat uw nieuwe adres zichtbaar is in de BRP.