Halverwege juni 2024 gaat het verbod op doorgaand vrachtverkeer in Waalre-dorp in werking. Hiervoor plaatst de gemeente Waalre borden met daarop ‘verboden voor vrachtwagens’ bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Voor bestemmingsverkeer, zoals het bevoorraden van winkels en bedrijven, geldt geen verbod.

Positief voor de leefbaarheid 

Het verbod voor doorgaand vrachtverkeer is een veelgehoorde wens. Door het weren van doorgaand vrachtverkeer verbetert de luchtkwaliteit en leefbaarheid aanzienlijk. De nieuwe N69 tussen het zuiden van Valkenswaard en de A2/A67 is het alternatief voor doorgaand vrachtverkeer. Dat geeft een snel en comfortabel alternatief waardoor vrachtverkeer niet meer door de dorpskernen en over de lokale wegen hoeft te rijden. Met voorwaarschuwingsborden worden de chauffeurs al vroeg geïnformeerd over het vrachtwagenverbod, zodat zij een andere route kunnen kiezen.

Vanaf juli 2024 ook een hoogtebeperking in Aalst

Het verbod in Waalre-dorp is nauw verbonden met de hoogtebeperking op de Valkenswaardseweg in Aalst (ter hoogte van de Lissevenlaan). Voor hulpverlening, landbouwvoertuigen en openbaar vervoer geldt geen beperking, zij kunnen via de afzonderlijke busbaan rijden. Deze hoogtebeperking zorgt dat doorgaand vrachtverkeer (hoger dan 3.1 meter) niet meer mogelijk is.

Meer info: bereikbaarvalkenswaard.nl/werkzaamheden-waalre-hoogtebeperking-vrachtwagens en duurzaamdoorwaalre.nl