Misschien heeft u direct al vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen (en de antwoorden natuurlijk).

Mag ik op een kavel ook een seniorenwoning bouwen?

In het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' en het beeldkwaliteitsplan 'Lage Heide wonen' staat aan welke eisen de nieuw te bouwen woningen moeten voldoen. Het bouwen van een woning met een 'plat' dak is, op enkele uitzonderingen daargelaten, niet toegestaan. Beide plannen zijn beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl/valkenswaard(externe link).

Wat mag ik bouwen op een kavel?

In het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' en het beeldkwaliteitsplan 'Lage Heide wonen' staat aan welke eisen de nieuw te bouwen woningen moet voldoen. Ook de architectonische randvoorwaarden, voor wat betreft materiaalgebruik, dakhellingen, kleurstellingen enzovoorts, zijn vastgelegd. Beide plannen zijn beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl/valkenswaard(externe link).

Wat zijn de volgende fasen?

Een en ander is afhankelijk van de verdere voortgang van de verwerving van de nog benodigde gronden. In het exploitaitieplan 'Lage Heide wonen' is een opzet aangegeven. Hieraan kunnen op voorhand geen rechten ontleend worden.

Mag ik een Finse woning bouwen?

Een volledig houten woning is conform de bepalingen van het beeldkwaliteitsplan 'Lage Heide wonen' niet toegestaan.

Wat gebeurt er als ik mijn huis niet verkocht krijg? Kan ik dan de kavel aan de gemeente terug verkopen?

Nee, het niet kunnen verkopen van de huidige woning wordt niet aangemerkt als een bijzondere omstandigheid welke kan leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst.