Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit onder andere uw naam, adres en woonplaats blijken. Dit uittreksel heeft u bijvoorbeeld nodig om u in te schrijven als woningzoekende bij een woningcorporatie of voor het afleggen van een examen. 

Heeft u het uittreksel nodig voor een bepaalde instantie of organisatie? Informeer dan welke gegevens ze van u nodig hebben. Op die manier vraagt u het juiste uittreksel aan. Afhankelijk van het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft, kunnen er ook andere gegevens op staan. Let op; u geeft zelf aan voor welk doel u het uittreksel aanvraagt.

U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Het uittreksel persoonsgegevens kunt u aanvragen met DigiD. Wij sturen het uittreksel per post naar u toe. Wij verwerken uw aanvraag binnen 5 werkdagen. U ontvangt het uittreksel per post op uw adres. Heeft u geen DigiD of heeft u het uittreksel sneller nodig? Meld u zich dan bij de receptie in het gemeentehuis, daar helpen wij u graag verder.

DigiD linkAanvraag uittreksel basisregistratie personen - BRP 

Hoe werkt het?

Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) heette vroeger 'Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA)'.

  • Let op: Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. In het afschrift staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap.
  • U hebt een uittreksel basisregistratie personen bijvoorbeeld nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.
  • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan.
  • Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.
  • Een uittreksel nodig voor aanvraag Belgische kinderbijslag is een van de opties die u kunt selecteren.
  • Let op; een uittreksel aanvragen voor uw partner is alleen mogelijk als u op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Aanvraag Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  • Woont u in het buitenland? Of staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).
  • U kunt een RNI-uittreksel aanvragen bij één van de RNI loketgemeenten. U kunt dit document in meerdere talen krijgen.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs
  • machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde een schriftelijke machtiging met handtekening (van u) mee, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn of haar eigen geldige legitimatiebewijs.

Wat kost het?

2024

Een uittreksel basisregistratie personen kost  € 10,15.