Melding van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau

Iedereen die wil kan bij het centraal stembureau een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau. De melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het centraal stembureau te zijn ontvangen. Het centraal stembureau houdt op vrijdag 01 december om 10.00 uur zitting. Meldingen kunt u indienen via de website van de Kiesraad(externe link)