Wat is het?

Op 1 juni 2021 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de nadere regel subsidie sportakkoord. Op grond van deze nadere regel kan een organisatie een incidentele subsidie aanvragen voor een activiteit die bijdraagt uit de uitvoering van het sportakkoord.

Het doel van deze subsidie is het steunen van activiteiten die aansluiten bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van sport.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een activiteit bij te dragen aan het sport- en beweegbeleid waarbij specifieke aandacht is voor een activiteitenaanbod voor de doelgroepen volwassenen, senioren, jeugd en mensen met een beperking.

Hoe werkt het?

Sportaanbieders en andere organisaties in Valkenswaard die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen subsidie aanvragen.

Een aanvraag moet 3 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. Per jaar kan voor 1 activiteit voor maximaal € 500,- worden aangevraagd. U kunt maar 1 keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen.

Activiteiten zijn: 

 • Een activiteit om nieuwe vrijwilligers te werven;
 • Een activiteit om de inzet van de vrijwilligers te waarderen;
 • Het opzetten van nieuw sportaanbod;
 • Het opstellen van een toekomstvisie voor de club;
 • Het versterken van bestuurs- en organisatiestructuur van de club;
 • Het ontwikkelen van flexibele lidmaatschapsvormen;
 • Het opzetten van een website ten behoeve van de vindbaarheid van het sportaanbod;
 • De activiteit is gericht op promotie en vergroten van de bekendheid van het sport- en beweegaanbod.

Voor deze subsidie geldt de nadere regel sportakkoord.

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidie online aanvragen via onderstaande knop. Dit heeft u nodig voor uw aanvraag:

 • een activiteitenplan met een toelichting op de kosten;
 • een omschrijving van de activiteit en de nagestreefde doelstellingen (maximaal 1 A4).
   

aanvragen subsidie sportakkoord