Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Valkenswaard op 2 juli 2012 op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening de Structuurvisie Valkenswaard deel A nieuwe stijl heeft vastgesteld. Dit deel van de structuurvisie dient als ruimtelijk toetsingskader en visie op hoofdlijnen gericht op de lange termijn. De visie formuleert niet alleen de ontwikkelingskoers voor de lange termijn maar biedt tevens het casco voor concrete projecten en plannen. Het is dus een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het ruimtelijk-functioneel programma en uitvoeringsplan voor de korte (en middellange) termijn zal nog worden uitgewerkt in deel B.

  

De vastgestelde documenten kunt u vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting op de ontwerpstructuurvisie is te verkrijgen bij het team ROE (ruimtelijke ontwikkeling en economie). Daarvoor moet u echter vooraf (telefonisch) een afspraak maken via (040) 228 36 65.