Na een zomerstop gaat het werk in het centrum van Valkenswaard vanaf 11 september aanstaande verder. Vanaf die datum pakken we de Leenderweg aan vanaf de kruising Bakkerstraat tot aan de Europalaan (de Centrumentree Oost). De werkzaamheden daar duren tot aan het eind van dit jaar.

Twee fases

Om de bereikbaarheid voor de omwonenden van de Leenderweg zo veel mogelijk te waarborgen, gebeurt het werk in twee fases. Fase 1 start op maandag 11 september en 
bevat het deel vanaf het Gele Rijersplein tot aan de Promenade. Het Gele Rijersplein blijft vanaf de Markt bereikbaar. Datzelfde geldt ook voor de Promenade: deze straat blijft vanuit de Europalaan in één richting bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Als alles volgens planning verloopt is de eerste fase eind oktober gereed. Op dat moment start fase 2 
vanaf de Promenade tot aan de Europalaan. Vanaf dat moment is de Promenade afgesloten voor verkeer vanuit de Leenderweg. 

Werk onder én boven de grond

In beide fases wordt zowel boven als onder de grond hard gewerkt. Allereerst wordt de bestaande asfaltweg verwijderd. Onder de grond worden verschillende kabels en leidingen verlegd én is er natuurlijk veel aandacht voor de afvoer van regenwater. Nadat die werkzaamheden gereed zijn – en dat is een flinke klus – wordt de Leenderweg voorzien van nieuwe bestrating. Vanzelfsprekend speelt groen een hele grote rol in het nieuwe straatbeeld, net als in de rest van het nieuwe centrumhart. Alles bij elkaar wordt ook de Leenderweg een fijne (winkel)straat met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Bushalte Markt vervalt tijdelijk

De aanpassing van Centrumentree Oost betekent wel overlast en hinder voor verkeer. Daar kunnen we helaas niet omheen. Met loopschotten zorgen we dat voetgangers het werk toch kunnen passeren. Auto- en fietsverkeer zal echter tijdelijk een andere route moeten volgen.  De afsluiting heeft ook effect op voor de busdiensten. De vaste route via Leenderweg en Markt komt tijdelijk te vervallen. De aangepaste route gaat via de Europalaan-Zuidelijke Randweg-Luikerweg (net als tijdens marktdagen op donderdag). De halte op de Markt zal dus ook tijdelijk vervallen tot de werkzaamheden zijn afgerond. Reizigers kunnen uitwijken naar haltes op de Dommelseweg en de Valkenierstraat.