Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Valkenswaard. Zij bereidt raadsvoorstellen voor en voert de door de raad genomen besluiten uit. Elk lid van het college heeft een eigen portefeuille. De gemeentesecretaris is eerste adviseur en secretaris van het college, algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en overlegpartner van de Ondernemingsraad van deze ambtelijke organisatie. Hij is ook bij elke collegevergadering aanwezig.