Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Valkenswaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de raad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat.