Functie: Burgemeester

Telefoonnummer: (040) 208 34 19

E-mailadres: Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Twitter: https://twitter.com/bmvalkenswaard

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, communicatie en marketing, coördinatie handhaving, coördinatie toekomstvisie, evenementenbeleid, bedrijfsvoering, BGTS-De Groote Heide.