Beleidskader Sociaal Domein 2024 – 2027

Inwoners van gemeente Valkenswaard moeten zich prettig voelen in hun omgeving, zich naar vermogen kunnen ontwikkelen, gezond en veilig opgroeien en kunnen meedoen aan de samenleving. Dat is het uitgangspunt van het Beleidskader Sociaal Domein dat de gemeenteraad vaststelde op 21 maart 2024. Met het beleidskader gaat de gemeente op volle kracht door op de ingeslagen weg. De gemeente wil inwoners beter in staat stellen om zelf en samen het leven vorm te geven, maar de weg naar ondersteuning moet ook eenvoudig te vinden zijn. 

Visie

Het beleidskader beschrijft de visie en aanpak voor het Sociaal Domein de komende jaren. Het beleidskader geeft duiding over wat de gemeente wil bereiken voor een inclusief en sociaal Valkenswaard. “In Valkenswaard geloven we in een samenleving waarin iedereen telt en we elkaar versterken”, vertelt wethouder Mieke Theus. “In de buurt houden we een oogje in het zeil en we trekken aan de bel als iemand ondersteuning nodig heeft. We vinden het normaal dat we elkaar als buren, vrienden en bekenden helpen en om hulp vragen. Op die kracht en zelfredzaamheid van onze gemeenschap zetten we de komende jaren nog meer in. Tegelijkertijd zijn we er als gemeente voor inwoners die hulp nodig hebben. We willen zorgen dat de juiste hulp sneller wordt gevonden en specialistische hulp beschikbaar is voor wie het nodig heeft.”

Koers

De komende jaren wordt ingezet op het versterken van de ‘samenkracht’  van inwoners in de wijk.  Hiervoor zijn basisvoorzieningen zoals opvang, scholen en verenigingen van groot belang. Daarnaast wil de gemeente meer ontmoetingsplekken creëren en één loket ontwikkelen waar inwoners met hun hulpvraag terecht kunnen. Inwoners moeten online een antwoord kunnen vinden op hun hulpvragen en inzicht krijgen in het ondersteuningsaanbod. De gemeente wil ook zichtbaar aanwezig zijn in de wijken voor informatie en advies aan inwoners. Niet iedereen is tenslotte digitaal vaardig of wil zijn of haar vraag digitaal behandeld zien. Verder wil de gemeente in een vroeg stadium laagdrempelige ondersteuning bieden aan inwoners. Zo zorgen we samen voor Valkenswaard met oog voor iedereen. 

Beleidskader Sociaal Domein