Het is mogelijk om een graf te reserveren op de Oude Begraafplaats aan de Kerkhofstraat te Valkenswaard. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

DigiD linkGraf reserveren

Hoe werkt het?

Bij reservering/ begraving op de oude begraafplaats moet worden aangetoond dat degene voor wie het graf is bestemd minimaal 20 jaar woonachtig is in de gemeente Valkenswaard en/of er bloedverwantschap bestaat met daar begravene(n) in de 1e of de 2e graad en/of, ingeval van minderjarigen, dat zij of hun ouders aan deze voorwaarde(n) voldoen. Graven worden voor een periode van 10/15/20/25/30 jaar uitgegeven. Na afloop van deze eerste uitgifteperiode bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de rechten voor een termijn van 5/10/15/20/25/30 jaar. Na afloop van de graftermijn ontvangt u van de gemeente een bericht. U kunt dan aangeven of u de rechten wilt beëindigen of verlengen.

In de vakken G/H/J worden geen extra grafrechten in rekening gebracht. In de vakken E vanaf rij 12/F/K/L wordt 100% extra grafrechten in rekening gebracht. In alle overige vakken is het niet mogelijk een graf te reserveren, omdat deze in het monumentaal aangewezen deel van de begraafplaats liggen.

Informatie

Voor specifieke vragen over gebruik, onderhoud en werkwijze kunt u terecht bij:

  • de algemene begraafplaats Eikenhof, (040) 201 3536.

Voor algemene informatie over mogelijkheden en voorwaarden kunt u terecht bij:

  • het Klantcontactcentrum, (040) 208 3444.

Wat moet ik doen

U kunt met DigiD online een grafreservering indienen.

DigiD linkGraf reserveren

Onderhoud graven

  • Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen (uitgezonderd glazen vazen) worden geplaatst.
  • Het leggen van losse bloemen en het planten van eenjarige gewassen is toegestaan.
  • De (winterharde) gewassen mogen bij volle wasdom de beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de toegestane oppervlakte blijven.
  • Heesters en coniferen mogen maximaal 1 meter breed en 1.50 meter hoog zijn.

Aanvullende informatie

Heeft u geen mogelijkheden voor het online reserveren van een graf, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Veelgestelde vragen

Gedenkteken

  • Voor het plaatsen van een grafteken is een schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en wethouders.
  • Het gedenkteken wordt door een steenhouwer geplaatst.
  • Aanschaf en plaatsen van de gedenksteen is voor rekening van de rechthebbende(n).