Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was.

Het verzoek tot registratie van uw kind in de BRP kunt u alleen voor u zelf doen. Omdat het een uiterst persoonlijk verzoek is, kunt u dit verzoek niet namens uw partner doen. Willen beide ouders dat het kind geregistreerd wordt op hun persoonslijst, dan moeten zij dus allebei een verzoek indienen.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Ga naar informatie op website Rijksoverheid

U kunt het verzoek schriftelijk indienen of u kunt een afspraak maken.

Bel naar de gemeente voor het maken van een afspraak via telefoonnummer (040) 208 3444.

Hoe werkt het?

 • U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.
 • Het maakt niet uit wanneer uw kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd.
 • U kunt uw kindje alleen voor uzelf laten registreren in de BRP. Omdat het een heel persoonlijke situatie is, kunt u dit niet namens de andere ouder doen.

Wat moet ik doen?

 • U doet een verzoek aan de gemeente waar u woont.
 • Om uw kindje te kunnen registreren, is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind nodig. Als u niet zo’n akte hebt, kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren.
 • Het kan voorkomen dat de namen van uw kind niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de BRP. Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

Wat heeft u nodig voor een schriftelijk verzoek?

 • Het ingevulde formulier voor opname van het kind op de persoonslijst:                     formulier opnemen kind op persoonslijst
 • Een (kopie) geldig legitimatiebewijs
 • Een akte van uw levenloos geboren kind of een akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een akte van uw levenloos geboren kind of een akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand

Een akte van geboorte (levenloos) kunt u op laten maken in de gemeente waar uw kind is geboren.

Bel naar de gemeente voor het maken van een afspraak via telefoonnummer (040) 208 3444.

Wat moet ik meenemen?

 • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.
 • Een geldig identiteitsbewijs.

Uw kind is in het buitenland geboren

 • Documenten van de geboorte, zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kind levenloos is geboren.
 • Als het moeilijk voor u is om deze documenten te krijgen, geeft u dit aan bij de gemeente. Omdat dit een heel persoonlijke situatie is, wordt er mild en begripvol met de regels omgegaan. U kunt dan een verklaring over de geboorte van uw kindje afleggen bij de gemeente.

Aanvullende informatie

 • Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.
 • Als u na de geboorte van uw kind naar het buitenland bent verhuisd, doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.