Eurocircuit Nu

Het huidige bestemmingsplan voor het terrein van het Eurocircuit is ruim veertig jaar oud. De regels zijn onduidelijk en leiden regelmatig tot een verschil van mening tussen gebruikers van het circuit, gemeente, omwonenden en milieuvereniging. Totdat er een nieuw toekomstplan en daarna een geactualiseerd bestemmingsplan is voor het terrein, zijn er veel lopende zaken waarbij verschillende partijen en de gemeente een rol hebben. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over deze lopende (handhavings)zaken, nu geldende vergunningen, enz.