Wat is het?

U betaalt precariobelasting voor voorwerpen die op gemeentegrond staan die voor de openbare dienst bestemd is. In de gemeente Valkenswaard moet u precariobelasting betalen voor het hebben van een terras bij een horeca-inrichting.

Coronavirus

Aangezien exploitanten van horecagelegenheden die gebruikmaken van gemeentegrond waarop zij een terras exploiteren hiervan géén gebruik kunnen maken door de maatregelen van het kabinet is het verantwoord en reëel om ze te compenseren. Daarom heeft de gemeente Valkenswaard onlangs besloten voor de periode, vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, géén precariobelasting 2020 in rekening te brengen zoals opgenomen in artikel 2, onderdeel a en b van de Precariobelastingverordening 2020.

Hoe werkt het?

De gemeente Valkenswaard heft alleen precariobelasting voor een terras bij een horeca-inrichting. U moet een terrasvergunning aanvragen voor het inrichten en exploiteren van een terras. Op basis van deze vergunning heft de gemeente precariobelasting.

Wat moet ik doen?

U moet een vergunning aanvragen via de Snelbalie Vergunningen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en brandweer om advies. Daarnaast kunt u bij bepaalde evenementen uitbreiding van een bestaand terras aanvragen. Hiervoor kunt u ook gebruikmaken van de Snelbalie Vergunningen.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam en adres van uw bedrijf
  • de maten van uw terras (met tekening)

Wat kost het?

Tarieven

Gebied 1 Markt (tarief A) 
Voor een terras, niet zijnde een serre, winterterras of terrasuitbouw€ 30,00 per m²
Voor een terras, zijnde een serre, winterterras of terrasuitbouw€ 63,75 per m²
Gebied 2 Statie en Mgr. Kuypersplein (tarief B) 
Voor een terras, niet zijnde een serre, winterterras of terrasuitbouw€ 20,65 per m²
Voor een terras, zijnde een serre, winterterras of terrasuitbouw€ 41,25 per m²
Gebied 3 Overig Valkenswaard + droge horeca (tarief C) 
Voor een terras, niet zijnde een serre, winterterras of terrasuitbouw€ 15,00 per m²
Voor een terras, zijnde een serre, winterterras of terrasuitbouw€ 22,50 per m²
Terrasuitbreiding€ 2,50 per m² per dag
Parkeerplaats€ 4,00 per parkeerplaats per dag