In september 2023 heeft de Raad een actualisatie van de parkeervisie van 2015 vastgesteld. In dit document zijn een aantal scenario’s beschreven voor parkeerregulering in het centrum van Valkenswaard voor de komende jaren. De Raad heeft gekozen voor scenario c. Dat houdt in dat betaald parkeren in het centrum van Valkenswaard gehandhaafd blijft. Wel gaan de komende paar jaar een aantal zaken veranderen:

  • versimpeling van het parkeervergunningenbeleid, waaronder het opheffen van de sectorenindeling in het centrum;
  • vereenvoudiging van het tarief. Er komt 1 vast tarief per uur voor alle parkeerlocaties;
  • vereenvoudiging van de parkeerregulering. In de huidige situatie zijn er meerdere straten met verschillende parkeerregimes. Dit gaan we vereenvoudigen waarbij wel de ruimte voor maatwerk blijft bestaan. 

De parkeervisie voeren we uit in de periode 2024 -2026.