Als er in Valkenswaard een ontwikkeling wordt uitgevoerd, zoals het bouwen of renoveren van woningen of kantoren, dan moet er berekenend worden wat de parkeerbehoefte is voor zowel auto's als fietsen. Dit geldt ook voor een functiewijziging die niet past in het bestemmingsplan.

In december 2023 heeft de gemeenteraad de Nota Parkeernormen 2023 vastgesteld. Hierin is beschreven welke parkeernormen in Valkenswaard van toepassing zijn en hoe deze toegepast worden.