Opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers in Valkenswaard

Alle opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland zitten overvol. Tegelijkertijd komen er nieuwe asielzoekers naar ons land. De gemeente Valkenswaard wil deze mensen niet in de kou laten staan en een veilige, menswaardige opvangplek bieden. Ook andere Nederlandse gemeenten zijn druk bezig met de opvang van asielzoekers, mede gegeven de wettelijke verplichtingen. Zo zorgen we samen voor een goede en veilige opvang van mensen in nood. . 

Op de Leenderweg 200 staat al lange tijd een bedrijfspand leeg. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onderzoekt of ze op deze locatie 75 alleenstaande minderjarige asielzoekers (in de leeftijd van 14 tot 18 jaar) op kan vangen. Het gaat om een opvang voor 5 tot 10 jaar.

In gesprek met de omgeving

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen van het COA. Alleenstaande minderjarige asielzoekers krijgen op deze locaties 24 uurs-begeleiding door het COA. Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over de opvanglocatie, wil ze in gesprek met omwonenden en nabijgelegen bedrijven. Samen met het COA organiseert de gemeente daarom een besloten bijeenkomst (met persoonsgebonden aanmelding) voor direct omwonenden en nabijgelegen bedrijven. Vertegenwoordigers van het COA geven een toelichting op de plannen en beantwoorden vragen. Ook de burgemeester en politie zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn. 

Besluit college

Na de bijeenkomst met omwonenden neemt het college van burgemeester en wethouders pas een definitief besluit over de opvanglocatie en zo ja, onder welke voorwaarden we gaan opvangen (denk aan tijdsduur, maximaal aantal asielzoekers etc).

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail met uw naam, e-mail en telefoonnummer naar vluchtelingenopvang@valkenswaard.nl.

Vragen en antwoorden