Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 27 augustus 2020 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Helenadal 34’ (NL.IMRO.0858.BPhelenadal34-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

De ontwikkeling aan het Helenadal 34 bestaat uit de realisatie van maximaal 17 grondgebonden woningen op het terrein waar op dit moment Topsquash & Fit is gevestigd. De parkeerruimte bevindt zich op het binnenterrein achter de nieuwe woningen en is toegankelijk via het Helenadal.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Helenadal 34’, ligt vanaf donderdag 27 augustus 2020 gedurende zes weken (tot en met 7 oktober 2020) ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de websites www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op de leestafel in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15, via de computers bij ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2 in Dommelen en de Bibliotheek, de Hofnar 12 in Valkenswaard en op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (27 augustus t/m 7 oktober 2020) is het voor iedereen mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met team Ruimtelijk Beleid, bereikbaar via (040) 20 83 444.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op wetten.overheid.nl(externe link).

Bijbehorende stukken