Wat is het?

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfspand zoals een winkel of kantoor? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Valkenswaard. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfspand en van het lokale OZB-tarief.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten OZB:

  • De eigenarenbelasting. Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak
  • De gebruikersbelasting. Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van de onroerende zaak. Over het gebruik van een woning wordt geen ozb gebruik geheven.

De OZB is een zogenaamde tijdstipbelasting. Dit betekent dat de gemeente uitgaat van de situatie op 1 januari. U betaalt daarom voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolgen voor de aanslag OZB. Bij verkoop van een woning of bedrijfspand worden de eigenaarslasten vaak wel via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Wat moet ik doen?

Berichtenbox

Als u gebruik maakt van de Berichtenbox (de digitale postbus) van MijnOverheid, ontvangt u geen papieren aanslag meer per post. U ontvangt uw aanslag dan in de Berichtenbox.

Maakt u nog geen gebruik van de berichtenbox? Ga dan naar MijnOverheid (externe link)en activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account. Als de gemeente Valkenswaard in uw Berichtenbox als organisatie is geactiveerd, ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal via de Berichtenbox.

Wat kost het?

Tarieven

De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

 
 Tarief 2022Tarief 2023
Onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen  
Eigenaar0,1141%0,1065%
Onroerende-zaakbelasting (OZB) niet-woningen  
Eigenaar0,2570%0,2968%
Gebruiker0,2032%0,2373%

Rekenvoorbeeld aanslag OZB voor eigenaar van een woning. Stel, de WOZ-waarde van een onroerende zaak is € 250.000,00
De aanslag ozb over 2023 is dan € 250.000,00 x 0,1065% = € 266,25 per jaar.

Aanvullende informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.