Wat is het?

Omgevingsvergunning algemeen

Met een omgevingsvergunning kunt u voor verschillende activiteiten één vergunning aanvragen, krijgt u één besluit en is er één rechtsgang voor bezwaar en beroep. De activiteiten die u in één omgevingsvergunning kunt aanvragen zijn onder meer:

  • (ver)bouwen van een bouwwerk
  • aanleggen van een werk
  • afwijken van het bestemmingsplan
  • brandveilig gebruik van een bouwwerk
  • oprichten van een bedrijf/inrichting
  • wijzigen of slopen van een monument
  • kappen van een boom
  • aanleggen van een uitrit
  • aanbrengen van reclame op een bouwwerk

Zo kunt u voor het bouwen van een garage op de situatie waar een boom staat één omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van de garage, het kappen van de boom en het aanleggen van een uitrit.

Procedure vergunning aanvragen

Hoe werkt het?

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient kunt u checken of u voor uw plan wel een vergunning nodig heeft. Er zijn namelijk activiteiten die vergunningsvrij zijn. Via de landelijke site 'Omgevingsloket(externe link)' kunt u checken of u een omgevingsvergunning voor uw plan nodig heeft.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Via de landelijke site 'Omgevingsloket(externe link)' kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Wat heb ik nodig?

Waaraan wordt een bouwplan getoetst?

Bestemmingsplan

Uw aanvraag wordt getoetst aan de regels van het geldende bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog u ergens mag bouwen en hoe u het bouwwerk mag gebruiken. Op ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u zelf beoordelen of uw bouwplan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. Past uw bouwwerk niet in het bestemmingsplan, dan wordt gekeken of voor uw bouwplan mag worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Welstand

Uw aanvraag wordt getoetst aan de (ook wel welstandsnota genoemd). Voor elke buurt in Valkenswaard is in deze nota beschreven wat de kenmerken van de omgeving zijn. Per gebied zijn duidelijke criteria opgesteld waarop nieuwe (bouw)plannen in ieder geval beoordeeld worden door de welstandscommissie.

Bouwbesluit

Een bouwplan wordt ook getoetst aan de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit(externe link). Deze voorschriften hebben onder meer betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Bibob

In sommige gevallen is de Wet Bibob(externe link) op een aanvraag van toepassing. De Wet Bibob zorgt dat de gemeente bij de aanvraag van bepaalde vergunningen kan beoordelen of er sprake is van criminele banden.

Monument en bescherming dorpsgezicht

Als uw aanvraag betrekking heeft op een rijksmonument, een gemeentelijk monument of een beschermd dorpsgezicht dan kan het zijn dat u ook voor dit onderdeel een toestemming nodig heeft.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd, ongeacht wat de beslissing op uw aanvraag wordt. Wat je precies betaalt is afhankelijk van de activiteit die u aanvraagt. Voor de meeste activiteiten hebben we vaste tarieven. Raadpleeg hiervoor de legesverordening(externe link).