Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van Tuincentrum Coppelmans aan de Nieuwe Waalreseweg 199. Het winkelvloeroppervlak van het tuincentrum wordt uitgebreid naar ongeveer 8.300 m2. Eén van de randvoorwaarden is dat de uitbreiding van het tuincentrum landschappelijk wordt ingepast.
Het bestemmingsplan is, mede naar aanleiding van de zienswijzen, op de volgende onderdelen aangepast t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan:

  • naast realisatie van het landschappelijk inpassingsplan, wordt ook het in stand houden hiervan expliciet opgenomen in de regels;
  • er wordt expliciet aangegeven dat één standplaats voor de verkoop van etenswaren is toegestaan;
  • in de toelichting is het bedrag van de taxatie geactualiseerd;
  • de PAS berekening is geactualiseerd;
  • de wijzigingsbevoegdheid van ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Groen-Landschapselement’ is opgenomen;
  • de breedte van de verbindingsweg naar het achtergelegen perceel is in de verbeelding aangepast van 2,3 meter naar 3 meter.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken