NaamNevenwerkzaamheden
Willem Weeterings
Gemeentesecretaris
  • Eigen bedrijf, Weeterings Management Consulting
  • Algemeen commandant bevolkingszorg (piketvergoeding).
  • Lid van de Adviescommissie financiën en bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (onbezoldigd)
  • Raad van Toezicht van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn in Breda. (onkostenvergoeding).
Thijs van Wetten
Directeur
  • Eigen kvk inschrijving ThijsvanWettenadvies
    Een inschrijving in ruste, geen activiteiten
  • Lid raad van toezicht van scholengroep HUB Noord-Brabant
Jan Peels
Klant Contact Omgeving
Geen
Hans Appelmans
Programma’s en Projecten
Geen
Hans Baudoin
Beheer & Uitvoering
  • Ploegleider van wielervereniging Tempo Hoppenbrouwers in Veldhoven - sinds september 2015
  • Bestuurslid van dezelfde wielervereniging - sinds 1 april 2018
Karin Keulers
Sociaal en Economisch Beleid
Geen
Eugenie Lambrechts
Klant Contact Burgers en 
Klant Contact Zorg
Geen
Jeanke Verbruggen
Ruimtelijk Beleid
Geen
Mirjam van Tiel
(ad interim directeur) Centrum voor Muziek en Dans 
Geen