Wat is het?

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U heeft voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand. Het kan u helpen een goed plan te maken. Kijk voor meer informatie op de website van de monumentenkennisbank of de monumentenwacht.

Hoe werkt het?

Hoe weet u of er sprake is van een beschermd monument? In het overzicht van rijks- en gemeentelijke monumenten kunt u kijken of er sprake is van een rijks-, of gemeentelijk monument of een cultuurwaardevol object.

Alle informatie over monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten staat in deze rubriek.

Archeologische monumenten

Als het om een vergunning voor een archeologisch monument gaat, kan het zijn dat u met een van de volgende verplichtingen te maken krijgt:

  • treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden
  • doen van opgravingen
  • begeleiding van de activiteit die tot bodemverstoring leidt door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg

Wat moet ik doen?

Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via:

Omgevingsloket

Wat kost het?

Voor een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan of bij een monument zijn legeskosten verschuldigd. Raadpleeg hier de legesverordening,

Aanvullende informatie

Aanwijzing monument

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen.

U kunt als eigenaar geen verzoek indienen tot aanwijzing als rijksmonument, wel voor aanwijzing als gemeentelijk monument.

Bij de beoordeling van een pand of bouwwerk als beschermd monument let de gemeente op de architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid. Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand.

Subsidie

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat u subsidie en/of belastingaftrek kunt krijgen voor het onderhoud.

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder vergunning.