Overzicht monumenten

Ons erfgoed bestaat uit cultuurhistorische objecten, archeologie, beschermd stads- en dorpsgezicht en roerend goed. De cultuurhistorische objecten kunnen we opdelen in:

  • rijksmonumenten, beschermd door de Erfgoedwet
  • gemeentelijke monumenten, beschermd door de Erfgoedverordening
  • objecten met de zogenaamde sterstatus, beschermd door het bestemmingsplan.

In Valkenswaard hebben we 21 rijksmonumenten (onder andere het oude gemeentehuis op de Markt en Nicolaaskerk), 50 gemeentelijke monumenten (onder andere het pand Carolus en het Oude Kerkhof) en meer dan 150 objecten met een sterstatus (onder andere hotel De Valk en het kapel aan Helanadal).