Wat is het?

Binnen de gemeente Valkenswaard is een wegsleepverordening van kracht. Tijdens evenementen zoals bijvoorbeeld de weekmarkt, de kermis of een optocht mag u in de aangegeven gebieden niet parkeren. Ook buiten evenementen zijn er gebieden waar u niet mag parkeren, staat uw auto toch in zo’n gebied dat (tijdelijk) is afgesloten dan is de gemeente genoodzaakt uw voertuig weg te slepen.

Een overzicht van de meeste evenementen en afzettingen vindt u onder werkzaamheden en afsluitingen.

Voor meer informatie over de regelgeving verwijzen wij u door naar de Beleidsregel wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen binnen gemeente Valkenswaard. Deze beleidsregel is terug te vinden op Overheid.nl. De wegsleepverordening is te vinden via  Overheid.nl Wegsleepverordening.

Hoe werkt het?

Staat uw voertuig fout geparkeerd, dan schakelt de gemeente een wegsleepbedrijf (Van Eijck Mobility B.V. gevestigd aan de Langendijk 5 te 5652 AX Eindhoven) in. Het wegsleepbedrijf maakt samen met de bevoegde ambtenaar een foto van de situatie. Vervolgens informeren we de meldkamer van de politie dat de auto is weggesleept. Ook het kenteken van uw auto wordt doorgegeven. Hierna wordt uw voertuig overgeplaatst naar een bewaarplaats.

Wat moet ik doen?

Als uw auto is weggesleept, moet u eerst alle gemaakte kosten betalen. Na het betalen van de gemaakte kosten wordt uw auto aan u terug gegeven. U moet middels een kentekenbewijs aan kunnen tonen dat het voertuig van u is, om de auto terug te kunnen krijgen.

U kunt de kosten betalen bij de bewaarder van het voertuig. U kunt zowel met de pin of contant betalen. Op alle locaties is een mobiel pinautomaat aanwezig. Contant betalen is mogelijk, echter is er geen wisselgeld voorhanden. U dient er zorg voor te dragen om gepast geld mee te brengen.  

Wat kost het?

Rekentarief basisjaar 2023: indexcijfer 132,20 van basistarief € 175,00 (basisjaar 2015) = € 231,35

Tarieftijden (de meldtijd is bepalend voor de tarieftijd) zijn;

-          Tarieftijd 1: ma-vr 08:00 - 18:00

-          Tarieftijd 2: ma-vr 18:00 - 08:00, weekenddagen en feestdagen

Voertuigen tot 3500kg eigen gewicht

Omschrijving%Basis voor %Eenheidsprijs
Wegsleepverordening TT175%van rekentarief€ 173,51
Wegsleepverordening Toeslag TT225%van rekentarief€ 43,38
Voorrijkosten60%van rekentarief€ 138,81
Bewaring + adm. fee tot 23:59 uur dag afsleep15%van rekentarief€ 34,70
Bewaarkosten elk volgend etmaal8%van rekentarief€ 18,51
Afgiftevergoeding vanaf bewaarplaats in TT2 (toeslag)40%van rekentarief€ 92,54

Voertuigen vanaf 3500kg eigen gewicht

Omschrijving%Basis voor %Eenheidsprijs
Wegsleepverordening per uur, minimum 2 uur in TT1150%van rekentarief€ 347,03
Wegsleepverordening Toeslag per uur TT275%van rekentarief€ 173,51
Bewaring + adm. fee tot 23:59 uur dag afsleep30%van rekentarief€ 69,41
Bewaarkosten elk volgend etmaal16%van rekentarief€ 37,02
Afgiftevergoeding vanaf bewaarplaats in TT2 (toeslag)40%van rekentarief€ 92,54

Afhandeling

Expertisevergoeding afvoer voertuig10%van dagwaarde
Afvoervergoeding demontage5%van dagwaarde
Bijzondere milieukosten100%doorbelasting
Restopbrengst voertuig (btw onbelast) creditering100%doorbelasting

Let op!

-          Een betalingsregeling is niet mogelijk.

-          Bezwaar maken tegen het wegslepen schorst de betaling niet op.

Bezwaar tegen wegslepen

Bent u van oordeel dat uw voertuig ten onrechte is weggesleept en bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 101000, 5550 GA Valkenswaard.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overgelegd.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bezwaar maken met DigiD