“Meer verbinding en samenwerking in Boulevard en Paardenzone programma Dommelland”

Boulevard en Paardenzone is één van de vijf deelgebieden waaruit het programma Dommelland bestaat. De gemeenteraad gaf begin 2022 opdracht aan het college om het programma uit te voeren: flinke ambities die de gemeente in het buitengebied waar wil maken. Kortom, ruimte bieden voor de uitbreiding van topsport paardenfuncties, de recreatieve beleving vergroten, een herkenbare eenheid creëren en één of meer ecologische en recreatieve oost-west verbindingen. Hoe staat het nu met die Boulevard en Paardenzone? 

Rens Pijnenburg, wethouder: “We willen meer verbinding en samenwerking creëren in het gebied Boulevard en Paardenzone om zo verschillende ambities, wensen en behoeften bij elkaar te brengen. Het afgelopen halfjaar hebben we hiervoor Claudia Rieswijk als onafhankelijk verbinder ingezet. Haar taak was om te onderzoeken of verschillende belanghebbenden in het gebied bereid zijn om meer met elkaar samen te werken en zo ja, wat hiervoor nodig is.”

Portretfoto Rens Pijnenburg

Aan dit proces namen het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft, vertegenwoordigers van ZLTO, provincie, waterschap en gemeente en enkele recreatieve ondernemers, paardenondernemers en agrarische ondernemers deel. Nadat iedere groep belanghebbenden in individuele gesprekken aangaf open te staan voor gesprekken, werden twee avonden georganiseerd. Die stonden in het teken van (hernieuwde) kennismaking, (vragen en zorgen rond) het langetermijnperspectief voor het gebied en samen werken aan lokale, kleinschalige acties. Wethouder Pijnenburg vervolgt: “Ik heb die avonden zelf ook mogen ervaren. Ondanks verschillende belangen in een relatief klein gebied is het toch mooi om te zien dat er meer begrip is voor elkaars positie. Hieruit ontstaan de eerste mooie ideeën en samenwerkingen. Ik heb dan ook alle vertrouwen in een vervolg, waarbij aandacht is voor eenieders belang.”

Op basis van het traject met de inbreng van de belanghebbenden besloot het college eind mei tot het plannen van vier vervolgbijeenkomsten met de belangengroep. Hierbij komt steeds een ander onderwerp aan de orde waaronder water en natuur, economie en ondernemerschap, recreatie en toerisme en wonen en energietransitie. Zo ontstaat er meer verbinding en samenwerking in het gebied om de verschillende ambities, wensen en behoeften bij elkaar samen te brengen. 

Meer weten over het programma Dommelland? valkenswaard.nl/dommelland