De vrijetijdsector is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de economie in Valkenswaard. Door aantrekkelijke recreatiemogelijkheden komen (meer) bezoekers naar Valkenswaard, verblijven gasten langer en besteden ze meer in onze gemeente. Ook krijgt het woon- en vestigingsklimaat een positieve stimulans. We creëren (extra) werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma Dommelland verbindt natuur en recreatie om organisch te groeien en het woon- en leefklimaat te versterken.