Dommelland

Logo - Weerbaar Dommelland - Interreg Vlaanderen-Nederland gefinancierd door de Europese Unie
Logo - Grensloos Park de Groote Heide - Interreg Vlaanderen-Nederland gefinancierd door de Europese Unie

De vrijetijdsector is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de economie in Valkenswaard. Door aantrekkelijke recreatiemogelijkheden komen (meer) bezoekers naar Valkenswaard, verblijven gasten langer en besteden ze meer in onze gemeente. Ook krijgt het woon- en vestigingsklimaat een positieve stimulans. We creëren (extra) werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma Dommelland verbindt natuur, recreatie, sport en cultuur om organisch te groeien en het woon- en leefklimaat te versterken.